Stiftelsen Lunds universitetshistoriska museum


Stiftelsens ändamål är "att inrätta och stödja ett universitetshistoriskt museum, för att främja den universitets-historiska forskningen samt för att sprida information om denna". Stiftelsen ligger bakom uppbyggandet och driften av Universitetsmuseet i Lund inne på Kulturens område.

 

Som instiftare till Stiftelsen står Lunds universitetshistoriska sällskap. Stadgarna finner du här. I dess styrelse sitter även representanter för Lunds universitet och Akademiska Föreningen. Styrelsens ledamöter finner du här. Stiftelsen kontaktas via dess ordförande.

 

 

 

 


Lunds universitetshistoriska sällskap, c/o Universitetsposten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund