Lunds universitetshistoriska sällskap


Alla som är intresserade av universitetens historia i allmänhet och Lunds universitets i synnerhet är varmt välkomna som medlemmar. Medlemskapet ger inblickar i hur studenter, lärare och andra anställda har haft det genom tiderna. Sällskapet håller regelbundna möten och producerar en årsbok för sina medlemmar - långt mer värd än årsavgiften. En lista på årsböcker 1994-2016 finns här. En gång om året ordnar Sällskapet en studieresa till en annan universitetsmiljö. År 2017 gick resan med buss till Leipzig med kort besök i Dessau och Lützen. Läs mer här. LUHS reseregler finns här. Sällskapet ansvarar för Universitetsmuseet som är inrymt i en före detta professorsbostad inne på Kulturens museiområde i Lund. Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Priset 2018 delas ut under Avstampsceremonin i Universitetshusets aula den 28 januari kl. 16.00–17.00. OBS Anmälan via www.lu.se

 

Aktuellt just nu:

 

LUHS pris 2018 delas ut vid Avstamps-ceremonin i  Universitetshusets aula den 28 januari kl. 16–17. OBS Anmälan via www.lu.se

Årsboken 2018 En lundensisk litteraturhistoria kan hämtas på Lundasamlingen, Stads- biblioteket, fredagen den 12 jan. kl. 14.00-16.00 och onsdagen den 17 jan. kl. 10.00-12.00.

 

Bli medlem!

 
Alla intresserade är välkomna. Sätt in årsavgiften, endast 200 kr, på PlusGiro 49 20 43-5. Betalningsmottagare Lunds Universitetshistoriska Sällskap. Glöm inte att skriva ditt namn, adress och eventuell institution med hämtställe. Meddela gärna din epostadress till Inga.Elding@bahnhof.se, så att vi kan påminna om möten.

Styrelse och stadgar  


Aktuell styrelse och kontakt-adresser finner du här.

Valberedningens ordförande är Bengt E Y Svensson.

 

Sällskapets stadgar finns här.

 

Årsmötet 2018 hålls den 22 mars på BMC. Handlingar från Årsmötet 2017 finns här. Protokollet finns här.


 

Lunds universitetshistoriska sällskap, c/o Universitetsposten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund